Uluslararası İngilizce Dil Sınavı ( IELTS )

IELTS Nedir?

Uluslararası kısaltması IELTS olarak bilinen Uluslararası İngilizce Dil Sınavı Sistemi, adayın çalışma, eğitim görme veya İngilizcenin ana dil olduğu bir bölgeye yerleşme becerisini belirlemeye yönelik standartlaştırılmış bir sınavdır.
Sınav İngiltere tabanlı olup  klasik kağıt üzerinde (Paper Based) ve online (CBT) sistemli olmak üzere iki şekilde uygulanabilmektedir. Her iki sistemde de sınav içeriği aynıdır. Bilgisayar tabanlı sınavda Reading, Listening ve Writing bölümleri seçilen sınav lokasyonunda bilgisayar üzerinden gerçekleşirken Speaking bölümü tamamen IELTS uzmanları tarafından gerçekleşmektedir.
Sınav sırasında, bireyin İngilizce dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri değerlendirilip puanları 1 ile 9 arasında değişen bir ölçekte rapor edilir.

Toplam dört bölümden oluşan IELTS sınavının modüllere düşen sınav süreleri aşağıdaki gibidir:

Dinleme (30 Dakika)
Okuma (60 Dakika)
Yazma (60 Dakika)
Konuşma (11-14 Dakika)

Toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır.

Her bölüm için çoktan seçmeli, doğru ya da yanlış cevap gerektiren sorular, diyagram etiketleme, hızlı cevaplar ve eşleştirme gibi çeşitli görevler yer almaktadır.

IELTS IDP ile sınav skoru 2 ila 5 gün içinde açıklanırken klasik kağıt tabanlı IELTS sınavında skorunuzun açıklanması 13 günü bulacaktır.

IELTS Sınavına

Hazırlanmak
İçin İpuçları

Uluslararası kısaltması IELTS olarak bilinen Uluslararası İngilizce Dil Sınavı Sistemi, adayın çalışma, eğitim görme veya İngilizcenin ana dil olduğu bir bölgeye yerleşme becerisini belirlemeye yönelik standartlaştırılmış bir sınavdır. IELTS sınavına hazırlanırken size yardımcı olacak önerilerimize göz atın:

01

IELTS Dinleme İçin İpuçları

 • Teste başlamadan önce her zaman kulaklığınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
 • Kayıt başlamadan önce tüm soruları okuduğunuzdan emin olun.
 • Kayıt sırasında konsantrasyonunuzu her zaman koruyun; bunu yaparsanız çözümleri bulmakta zorlanmazsınız.
 • Çalışmanızı göndermeden önce, yazım ve dilbilgisi sorunları olup olmadığını dikkatlice kontrol etmelisiniz.
 • Tüm soruları büyük harf kullanarak yanıtlayın.
 • Kelime dağarcığınızı genişleterek IELTS sınavına hazırlanın.

02

IELTS Okuma İpuçları

 • Anlayamadığınız tek bir soru için zamanınızı boşa harcamayın; bu, ilk ve en önemli tavsiyedir.
 • IELTS okuma bölümünü tamamlamak için yalnızca bir saatiniz olduğundan, soru kağıdına yazarak zaman kaybetmekten kaçınmalısınız.
 • Soruyu tam olarak kavramış olmanız gerekir.
 • Yeni bölüme geçmeden önce yazım veya dilbilgisi hatası olmadığından emin olun.

03

IELTS Yazma İpuçları

 • İlk görev için en az 150 kelime, ikinci görev için ise en az 250 kelime yazmayı hedeflemelisiniz.
 • Görev 2 için bir sonuç bölümü oluşturduğunuzdan emin olmak zorundasınız.
 • Aşırı uzun cümleler ve paragraflar yazmaktan kaçının.
 • Paragrafınızı yazarken edilgen çatı kullanmaktan kaçının ve bunun yerine etken çatı kullanın.
 • Her iki ödevi de göndermeden önce hata olup olmadığını kontrol edin.

04

IELTS Konuşma İpuçları

 • Hem akıcı hem de yavaş bir şekilde net konuşun.
 • Soruya çok dikkat edin ve anlaşılır bir cevap verin.
 • Uzun duraksamalar yapmayın.
 • Konuşurken her zaman kendinize güvenen bir hava yansıtın.
 • Cümle biçimine, dilbilgisine odaklanın.
 • İhtiyaç duymanız halinde, sınav görevlisinden soruyu tekrar etmesini isteme seçeneğiniz olduğunu unutmayın.

Dinleme

IELTS dinleme bölümü ilgili daha fazla bilgi için

TIKLAYIN

Okuma

IELTS okuma bölümü ilgili daha fazla bilgi için

TIKLAYIN

Yazma

IELTS yazma bölümü ilgili daha fazla bilgi için

TIKLAYIN

Konuşma

IELTS konuşma bölümü ilgili daha fazla bilgi için

TIKLAYIN
IELTS’E GİRMEK İÇİN

Uygunluk şartları nelerdir?

 • Bu teste katılmak için bir kimlik kartına ve pasaporta ihtiyacınız olacak. Bunun dışında herhangi bir ek ön koşul veya yeterlilik gerekmemektedir.
 • IELTS’in daha düşük veya daha yüksek bir yaş sınırlaması yoktur. Yaşı 16’dan küçük olan adayların bu sınava girmeleri tavsiye edilmez. Ancak, eğer isterse sınava girmekte özgürdür.
 • Benzer bir şekilde, bunu yapmak için asgari bir eğitim seviyesi şartı yoktur. Ancak hedeflediğiniz skora göre IELTS’e hazırlanmak için belli bir genel İngilizce alt yapısı gerekmektedir.
shape
shape
shape
shape
shape
shape
IELTS KAÇ TÜRDEN OLUŞUR?

IELTS sınavının iki farklı çeşidi vardır:

Sınav İngilizcesi

IELTS Akademik Test

IELTS Akademik Sınavına Kimler Girmelidir?

IELTS için Genel Eğitim

IELTS Genel Eğitim Sınavına Kimler Girmelidir?
3500
+

başarılı
öğrenci

%
980

başarı yüzdesi

100
+

yıllık tecrübe

%
1000

bireysel
programlar

IELTS AKADEMİK SINAVINA

Kimler Girmelidir?

Uluslararası İngilizce Dil Sınavı Sistemi (IELTS) Akademik sınavı, eğitimlerine İngilizce konuşulan bir ülkede devam etmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır.

Buna ek olarak, bir tıp uzmanı iseniz (doktor, hemşire vb.) ve stajınızı veya eğitiminizi İngilizcenin ana dil olduğu bir ülkede tamamlamak istiyorsanız, bu sınava girmeniz gerekmektedir.

IELTS Genel Eğitim Sınavına

Kimler Girmelidir?

Uluslararası İngilizce Dil Sınavı Sistemi (IELTS) Akademik sınavı, eğitimlerine İngilizce konuşulan bir ülkede devam etmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır.

Buna ek olarak, bir tıp uzmanı iseniz (doktor, hemşire vb.) ve stajınızı veya eğitiminizi İngilizcenin ana dil olduğu bir ülkede tamamlamak istiyorsanız, bu sınava girmeniz gerekmektedir.

IELTS AKADEMİK VE IELTS GENEL EĞİTİM SINAVI

Arasındaki Fark Nedir?

IELTS sınavının her iki versiyonunun dinleme ve konuşma bölümleri tamamen aynıdır. Öte yandan, okuma ve yazma bölümleri birbiriyle tam olarak aynı değildir.

Üç modülün her biri -okuma, yazma ve dinleme- tek bir günde gerçekleştirilir. Modülün konuşma kısmı ise sınavdan bir hafta önce ya da bir hafta sonra gerçekleşebilir. Ayrıca, konuşma modülünüzü hem sınavdan önce hem de sonra seçme fırsatınız olacaktır.

IELTS BÖLÜMLERİNİN

İÇERİKLERİ NELERDİR?

shape
shape
shape
DİNLEME (LISTENING)
 • Sınavın dinleme bölümünde aday, ana dili İngilizce olan kişiler tarafından yapılan dört kaydı dinleyecektir.
 • Bu bölümde, adayın temel kavramları, çeşitli konuşmacıların bakış açılarını ve tutumlarını ve çeşitli mesajların hedeflerini anlama kapasitesi değerlendirilir.
 • Ayrıca, kişinin zaman içinde kavramların gelişimini takip etme kapasitesi de incelenmektedir. Bunu takiben, size seslerle ilgili sorular sorulacaktır.

Aşağıda dört kaydın dökümü yer almaktadır:

 • Günlük ya da tipik bir sosyal ortamda iki kişi arasında geçen bir konuşma.
 • Yaygın bir sosyal senaryoda geçen bir monolog.
 • Bir eğitmen, bir öğrenci, bir eğitmen asistanı ve bir stajyer olmak üzere beş kişi arasında geçen bir tartışma.
 • Akademi ile ilgili bir konuyu ele alan bir monolog.

Süre 30 dakika
Soru sayısı: 40

Bilgi eşleştirme, çoktan seçmeli, cümle tamamlama, özet tamamlama, akış şeması tamamlama, diyagram etiketleme dahil olmak üzere çeşitli soru türleri vardır.

OKUMA (READING)

Sınavın okuma bölümü her aday için 40 sorudan oluşmaktadır. Adayın ana fikir, ana kavram, detaylı okuma, gözden geçirme ve yaklaşımlar gibi okuma becerileri bu yöntem kullanılarak değerlendirilir.

IELTS Akademik Okuma modülü için adayların her biri kitaplar, süreli yayınlar, dergiler ve gazeteler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan üç uzun pasaj okuyacaktır.

IELTS Genel Eğitim sınavının okuma bölümü üç bölüme ayrılır: ilkinde iki veya üç kısa pasaj, ikincisinde iki tipik pasaj ve üçüncüsünde bir uzun pasaj bulunur.

Okuma Bölümü Sınav Rutini ve Formatı
Süre 60 dakika
Soru sayısı: 40

Soru tipleri: Çoktan seçmeli sorular, kısa cevaplar ve başlık eşleştirme soruları yer almaktadır. Yazarın görüş ve iddialarını belirleme, diyagram etiketleme, diyagram tamamlama, özeti tamamlama, akış şemasını tamamlama ve daha fazlası…

YAZMA (WRITING)

IELTS sınavının akademik yazma bölümünde adaya tamamlaması için iki görev verilecektir:
-Görev 1
-Görev 2

Sınavın ilk bölümünde, adaydan bir pasta grafik, çizgi grafik, tablo veya diyagrama ilişkin kendi yorumunu sunması istenecektir.

Yazma ödevinin ikinci bölümünde, en az 250 kelime uzunluğunda kısa bir kompozisyon yazmanız istenecektir.

Diğer taraftan, IELTS GT için adaya tamamlaması için iki görev verilecektir.
Adayın ödevin ilk bölümü olarak bir mektup yazması gerekmektedir. Hem IELTS Akademik hem de IELTS Genel Eğitim, IELTS’in 2. yazma ödevi için aynı gerekliliklere sahiptir.

Yazma Bölümü için Sınav Formatı

Süre 60 dakika
Soru sayısı: 2

KONUŞMA (SPEAKING)

Konuşma bölümü üç bölüme ayrılmıştır ve bölümün tamamlanması 11 ila 14 dakika arasında sürmektedir.

 • İlk bölümde kendinizi tanıtacak ve size zaten tanıdık gelen bazı şeyler hakkında konuşacaksınız.
 • Bundan sonra adaya ikinci bölüm için bir işaret kartı verilecektir. Adayın işaret kartındaki soruya hazırlanmak için bir dakikası olacaktır. Adaylara, işaret kartıyla ilgili olarak en az iki ila üç dakika konuşmaları istenmeden önce hazırlanmaları için bir dakika verilir.
 • Üçüncü bölüm, ikinci bölümün devamı niteliğindedir ve size ana temayla ilgili olmakla birlikte daha genel kavramlar hakkında konuşma fırsatı verir.

Her sınav kaydedilir ve konuşma bölümü, sizi çeşitli konularda sorgulayan bir gözetmen eşliğinde gerçekleştirilir (sözlü mülakat). Sadece akıcılığınız üzerinden değil, gramer bilginiz ve telaffuzunuz üzerinden de değerlendirilirsiniz.

Konuşma Bölümü için Sınav Formatı
Süre 15 dakika
Bileşen sayısı: 3

IELTS Speaking (Konuşma) Bölümünün Soru Tipleri

1. Bölüm: Bu bölüm, bir girişin yanı sıra ev hayatı, akademisyenler, profesyonel hayat ve ders dışı aktiviteler gibi bilindik konularla ilgili sorular içerir.

2. Bölüm: Teste katılanlara, toplam iki dakika boyunca konuşmaları gereken bir konuyu içeren bir kart verilir. Sınav görevlisi, ilk soru(lar) ile aynı konuda bir veya iki takip sorusu sorabilir. Konu tanıtıldıktan sonra, sınava girecek kişilere bir dakikalık hazırlık süresinin yanı sıra not almaları için bir kağıt ve bir kalem verilir.

3. Bölüm: Bu bölümde hem sınav görevlisi hem de sınava giren kişi, 2. bölümde sunulan konuyla ilgili konuları daha soyut ve derinlemesine bir şekilde tartışacaktır.

IELTS İLE İLGİLİ

Sık Sorulan Sorular

Uluslararası İngilizce Dil Sınavı Sistemi (IELTS) hakkında sıkça sorulan bazı soruları burada bulabilirsiniz:

IELTS, akademik ve profesyonel ortamlarda İngilizce iletişim kurma becerinizi ölçen, uluslararası geçerliliği olan bir İngilizce dil sınavıdır. Dünyanın birçok ülkesinde üniversite kabulleri, göçmenlik ve çalışma vizeleri için kullanılır.
IELTS dört bölümden oluşur: okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Sınav iki versiyona ayrılmıştır: IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim. Akademik versiyon, akademik bir ortamda okumak veya çalışmak isteyenler içindir; Genel Eğitim versiyonu ise çalışmak, okumak veya İngilizce konuşulan bir ülkeye göç etmek isteyenler içindir.

IELTS sınavının tamamlanması yaklaşık üç saat kırk beş dakika sürer.

IELTS, 0’dan 9’a kadar bir bant ölçeğinde puanlanır. Puan, sınavın dört bölümünün her birindeki performansınıza dayanır. Her bölüm için ayrı bir bant puanının yanı sıra genel bir bant puanı da alırsınız.

IELTS’e hazırlanmanın kendi başınıza çalışmak, bir IELTS hazırlık kursuna katılmak veya bir öğretmenle çalışmak gibi birçok yolu vardır. Ayrıca örnek sınav sorularıyla pratik yapabilir ve sınav formatına aşina olabilirsiniz.

IELTS’e kaydolmak için IELTS web sitesini ziyaret etmeniz ve bir hesap oluşturmanız gerekir. Daha sonra sizin için uygun olan bir sınav tarihi, yeri ve versiyonu (Akademik veya Genel Eğitim) seçebilirsiniz. Kayıt işlemini tamamlamak için bir sınav ücreti ödemeniz ve kimlik belgelerinizi sağlamanız gerekecektir.

IELTS sınavları, dünyanın dört bir yanındaki sınav merkezlerinde ayda birkaç kez yapılmaktadır. Sınav tarihlerinin uygunluğunu IELTS web sitesinden kontrol edebilirsiniz.

Evet, IELTS artık hem yüz yüze hem de online formatta sunulmaktadır. IELTS Indicator adı verilen çevrimiçi sürüm, belirli ülke ve bölgelerde mevcuttur. Çevrimiçi sürüm hakkında daha fazla bilgiyi IELTS web sitesinde bulabilirsiniz.

ielts faq - sık sorulan sorular , ipuçları, uluslararası dil sınavı