AcademicIST 

YDS PROGRAMI

YDS sınavı, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır. Sınav, katılımcıların kelime, dil bilgisi ve okuma becerilerini ölçmektedir. Bilgi ve becerinin yanı sıra, muhakeme ve yorumlama yetileri de gerekmektedir.

7/24

Program İle İlgili

Daha fazla Detay İçin

Lütfen İletişime Geçiniz...

Eğitimin Öne Çıkan Özellikleri

YDS sınavı bilginin yanı sıra sınav soruların pratik bir şekilde çözülmesini gerekmektedir. Dolayısıyla, sadece zengin kelime bilgisi, gramer hakimiyeti veya okuma parçalarını tümüyle anlamak yeterli olmayabilir. Uzman akademik kadromuzun sağladığı en önemli katkı, mevcut bilgi üzerine söz konusu sınavda işlevselliği geçerli olan eğitim metotlar sayesinde katılımcıların başarıları olmalarını sağlamaktır. Sınıflarımızda yoğun pratik imkanları verilmekte, soru çözümlerinde muhakeme ve yorumlama becerileri geliştirilmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kurumumuz uzman akademisyen kadrolarınca hazırlanan materyallerin yanı sıra, çıkmış sorular ve bu doğrultuda hazırlanan benzer materyaller kullanmaktadır. Bu materyallerin tümü, tamamen bu sınava yönelik olup işlevselliği de tümüyle soruların çözümüne odaklanmaktadır.

Eğitimin Öne Çıkan Özellikleri:

YDS sınavı bilginin yanı sıra sınav soruların pratik bir şekilde çözülmesini gerekmektedir. Dolayısıyla, sadece zengin kelime bilgisi, gramer hakimiyeti veya okuma parçalarını tümüyle anlamak yeterli olmayabilir. Uzman akademik kadromuzun sağladığı en önemli katkı, mevcut bilgi üzerine söz konusu sınavda işlevselliği geçerli olan eğitim metotlar sayesinde katılımcıların başarıları olmalarını sağlamaktır. Sınıflarımızda yoğun pratik imkanları verilmekte, soru çözümlerinde muhakeme ve yorumlama becerileri geliştirilmektedir.

YDS hazırlık kursu,

80 saatlik YDS hazırlık kursu için haftalara bölünmüş eğitim içeriği aşağıdaki gibidir:

 • YDS sınavına genel bakış ve format hakkında bilgilendirme
 • Dil seviye değerlendirmesi ve hedef belirleme
 • Sık geçen YDS kelimelerinin çalışılması ve pratik yapılması
 • Dil bilgisi konularının gözden geçirilmesi ve alıştırmalarla pekiştirilmesi
 • Reading stratejileri ve hızlı okuma teknikleri
 • Farklı türde metinlerin analizi ve çözümü
 • YDS Reading bölümündeki yaygın soru tiplerinin incelenmesi ve pratik
 • Dil bilgisi ve çeviri konularının gözden geçirilmesi
 • YDS sınavındaki dil bilgisi soru tiplerinin çözümleri ve deneme sınavları
 • Tam uzunluktaki YDS deneme sınavları (4 adet) ve çözümleri
 • Önceki sınavların analizi ve zayıf alanların güçlendirilmesi

Eğitimde Kullanılan Metotlar

Soru Çözümü ve Açıklamalar:

Deneme sınavlarındaki soruların çözümü ve doğru cevapların ayrıntılı açıklanması.

Kişisel Performans Takibi

Öğrencilerin ilerlemesini takip ederek bireysel performans değerlendirmeleri yapma.

Deneme Sınavları ve Simülasyonlar

Tam uzunluktaki deneme sınavları ile gerçek sınav koşullarında pratiğe yönlendirme.

Grup İşbirliği

Öğrencilerin birlikte çalışarak deneyim ve bilgi paylaşımı yapmalarına olanak tanıyan grup aktiviteleri.

Eğitim Sonunda Hangi Becerileri Elde Edeceksiniz?

Eğitim sonunda katılımcılar, edinilen bilgi ve kazanılan beceriler sayesinde, tüm soruları verilen süre içerisinde mantıksal yaklaşım ve tekniklerle cevaplayabileceklerdir. Uzman kadromuz, sağlanan yöntem ve tekniklerle çıkmış sorulardan yola çıkarak muhtemel soruların çözümüne odaklanacaktır. Bu sayede katılımcılar, soru ve soru çözme yöntemlerine aşinalık kazanarak kolayca sınavda başarı gösterme imkanını elde edecekler.

80 saatlik YDS hazırlık Eğitiminin Çıktıları

1

Dil Bilgisi ve Dil Seviyesinde Gelişim:

Öğrenciler, YDS sınavında gereken dil bilgisi konularında önemli bir gelişim kaydedecekler ve dil seviyelerini daha üst seviyelere çıkaracaklar.

2

Kelime Dağarcığının Geliştirilmesi:

Öğrenciler, sık geçen YDS kelimelerini öğrenerek ve pratiğe dönüştürerek kelime dağarcıklarını zenginleştirecekler.

3

Reading Becerilerinin Güçlendirilmesi:

Öğrenciler, farklı türdeki metinleri anlama ve analiz etme yeteneklerini geliştirerek Reading bölümünde başarılı olma şansını artıracaklar.

4

YDS Reading Soru Türlerine Hakimiyet:

Öğrenciler, YDS Reading bölümündeki yaygın soru tiplerini tanıyacak ve bu soruları başarıyla çözmek için stratejiler geliştirecekler.

5

Grammar-Translation Sorularını Çözme Yetkinliği:

Öğrenciler, Grammar-Translation bölümündeki dil bilgisi soru tiplerini çözme becerisi kazanacak ve sınavda daha başarılı olacaklar.

6

Sınav Stratejileri ve Teknikleri:

Öğrenciler, YDS sınavına yönelik etkili stratejiler ve teknikler öğrenerek sınavda zamanı verimli kullanma ve doğru cevapları seçme becerisi kazanacaklar.

7

Tam Uzunluktaki Deneme Sınavları İle Sınav Tecrübesi:

Öğrenciler, tam uzunluktaki deneme sınavları sayesinde gerçek sınav koşullarına alışacak ve sınav tecrübesi kazanacaklar.

8

Zayıf Alanların Giderilmesi:

Öğrencilerin sınav hazırlığının her aşamasında zayıf olduğu konular tespit edilerek, bu alanlarda güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Bu 80 saatlik YDS hazırlık kursu, öğrencilere etkili bir hazırlık süreci sunmayı amaçlamaktadır. Deneme sınavları ve soru çözümleri sayesinde öğrenciler, YDS sınavına daha iyi hazırlanarak başarıya ulaşma şansını artıracaklardır.

Eğitim Danışmanımızla
İletişime geçmek İster misiniz?

Koşulları sağlayan adaylara eğitim sonunda İstanbul Beyket üniversitesi ve E-Devlet onaylı sertifika verilecektir.