AcademicIST 

IELTS PROGRAMI

IELTS, genel olarak yurtdışında Eğitim dili İngilizce olan ülkelerde akademik çalışmalar yapmak için tasarlanmış bir sınavdır. Bunun yanı sıra sınavda elde edilen başarı söz konusu ülkelerde iş imkanların ve kariyer fırsatlarını da sunmaktadır. Sınavda, katılımcıların İngilizce bilgilerini ölçen dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri test edilmektedir. IELTS, İngilizce yeterliliğinin adil ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için geliştirilmiş bir sınavdır.

Program İle İlgili

Daha fazla Detay İçin

Lütfen İletişime Geçiniz...

Programın Amacı

Bu programın amacı, katılımcıların IELTS sınavında yer alan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmektedir. Bu doğrultuda sağlanan eğitim yöntemi ve materyaller, her bir bölüme ayrılan süre zarfında en hızlı ve doğru bir şekilde soruların üstesinden gelmeyi hedeflemektedir. Verilen konuların zorluk derecesi ve karmaşıklığına bakmaksızın, katılımcıların mevcut bilgi ve becerileri geliştirilir ve hedeflenen puana ulaşılması sağlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim materyalleri neler olacak?

Kitaplar, çevrimiçi kaynaklar, özel dokümanlar?
Kurumumuzun uzman akademisyen kadrolarınca hazırlanan materyallerin yanı sıra, çıkmış sorular ve bu doğrultuda hazırlanan benzer materyaller kullanmaktadır. Bu materyallerin tümü, tamamen bu sınava yönelik olup işlevselliği de tümüyle soruların çözümüne odaklanmaktadır. Hazırlanan ve katılımcılara sunulan materyaller, tamamen entegre edilmiş olup temel dört beceride başaralı olmalarını sağlayacaktır.

Eğitimlerin öne çıkan özelliklerini belirtir misiniz? (Özgün öğretim metotları, küçük sınıf boyutları, yoğun pratik fırsatları, vb.)

Uzman akademisyen kadromuzca hazırlanan materyaller, yine uzman eğiticilerimizin uyguladığı özgün öğretim metotları ile anlaşılabilir hale getirilmiştir. Bu sayede, katılımcılar az sayıdan oluşan sınıflarda daha yoğun bir şekilde bu yöntemleri uygulama imkanına sahip olacaklardır. Tüm bölümlerde sağlanan geri dönütler sayesinde, katılımcıların elde ettikleri kazanımların kalıcı olması sağlanacaktır.

IELTS'e hazırlık kursu,

Öğrencilerin IELTS sınavında başarılı olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yoğun ve kapsamlı bir programdır. Bu 80 saatlik kursun içeriği aşağıdaki gibidir:

 • IELTS Sınavına Genel Bakış ve Hedef Belirleme
 • Listening Bölümüne Yönelik Stratejiler ve Alıştırmalar
 • Reading Bölümüne Yönelik Stratejiler ve Alıştırmalar
 • Deneme Sınavı ve Soru Çözümü
 • Writing Task 1 – Grafik ve Diyagram Analizi
 • Writing Task 1 – Veri Karşılaştırma ve Özetleme
 • Writing Task 2 – Kompozisyon ve Örnek incelemeleri
 • Speaking Bölümüne Yönelik Stratejiler ve Pratik
 • Listening Bölümüne Yönelik Soru Çözümü ve Geri Bildirim
 • Reading Bölümüne Yönelik Soru Çözümü ve Geri Bildirim
 • Deneme Sınavı ve Soru Çözümü
 • Writing Task 1 – Akademik Raporlama ve Pratik
 • Writing Task 2 – Farklı Konu Türleri ve Pratik
 • Speaking Bölümüne Yönelik Pratik ve Geri Bildirim
 • Listening Bölümüne Yönelik Stratejiler ve Deneme Sınavı
 • Reading Bölümüne Yönelik Stratejiler ve Deneme Sınavı
 • Deneme Sınavı ve Soru Çözümü
 • Writing Task 1 – Akademik Verilerin Sunumu ve Pratik
 • Writing Task 2 – Argümantasyon ve Pratik
 • Speaking Bölümüne Yönelik Simülasyon ve Geri Bildirim
 • Önceki Konuların Genel Tekrarı ve Eksikliklerin Giderilmesi
 • Tam Uzunluktaki Deneme Sınavı (1 adet)
 • Tam Uzunluktaki Deneme Sınavı (1 adet)
 • Tam Uzunluktaki Deneme Sınavı (1 adet) ve Geri Bildirim

Eğitimde Kullanılan Metotlar

Soru Çözümü ve Açıklamalar:

Soru türleri ve çözümleri üzerine yoğunlaşarak eksikliklerin giderilmesi.

Kişisel Performans Takibi

Öğrencilerin ilerlemesini takip ederek bireysel performans değerlendirmeleri yapma.

Deneme Sınavları ve Simülasyonlar

Deneme sınavları ile gerçek sınav koşullarında pratiğe yönlendirme.

Grup Çalışması

Öğrencilerin birlikte çalışarak deneyim ve bilgi paylaşımı yapmalarına olanak tanıyan grup aktiviteleri.

P2P Öğrenme metodu

Öğrencilere kendi aralarında birbirlerine geri bildirim verme ve destekleme fırsatları sağlamak.

Eğitim Sonunda Hangi Becerileri Elde Edeceksiniz?

Eğitim sonunda, katılımcılar sınavda başarılı olmalarını sağlayacak tüm bilgi, yöntem ve soru çözme tekniklerini edineceklerdir. Dinleme ve okuma parçalarının tüm zorluklarına rağmen, edinilen beceriler sayesinde verilen süre içerisinde söz konusu bölümleri kolayca anlama ve çözme yetisini kazanacaklar. IELTS sınavında test edilen tüm bölümler birbiriyle entegre edilerek öğrenilmesi sağlanacaktır. Bu sayede katılımcılar, dinleme ve okuma da edindikleri becerileri diğer bölümlerde de uygulama bilgisine sahip olacaklar.

Eğitim Çıktıları

1

Dil becerilerinde ilerleme ve IELTS sınavı için gerekli düzeye ulaşma.

2

Listening, Reading, Writing ve Speaking becerilerini homojen bir şekilde geliştirme.

3

Akademik yazma ve analitik düşünce becerilerini kazanma.

4

Soru çözümü ve deneme sınavlarıyla sınav tecrübesini artırma.

5

IELTS sınavının her bölümünde etkili ve başarılı bir şekilde çalışabilme.

6

Özgüven ve akıcılığı artırarak Speaking bölümünde başarılı olma.

7

Hedeflenen IELTS puanını elde etme ve sınavı başarıyla tamamlama.

Bu çalışma temel alınarak tasarlanan 80 saatlik IELTS’e hazırlık kursu, öğrencilere daha etkili ve kapsamlı bir hazırlık süreci sunmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirerek sınavda daha iyi bir başarı elde edebileceklerdir.

Eğitim Danışmanımızla
İletişime Geçmek İster misiniz?

Koşulları sağlayan adaylara eğitim sonunda İstanbul Beyket üniversitesi ve E-Devlet onaylı sertifika verilecektir.

small_c_popup.png

Bizim İle İletişime geçin

Eğitim programlarımız ile ilgili daha fazla bilgi için bize yazın.